Davinde Stenmuseum

Den fynske Stenklub

Udstilling med Ole Allans Jensens ledeblokke.

 

Når man går en tur ved stranden kan man mange steder se farvestrålende sten i forskellig størrelse. Ikke alle ser det, for dem er sten bare en grå masse der ligner hinanden, man ser ikke forskelligheden, for en sten er jo bare en sten.
Men får man først øjnene op får variationen af sten begynder mange at blive nysgerrige. Man har som mange samlet nogle flotte sten op, og vil gerne vide hvad det er man har fundet.

På stenmuseet er der en samling af strandsten, som alle kan finde ved stranden.
Ud for hver sten er der en trykknap, så man, på et stort kort over Skandinavien, kan se hvor stenene stammer fra.

Man skal dog først lære noget om stenkending for at kunne adskille stenene fra hinanden. Ved et besøg i stenmuseet i Tarup Davinde kan du hurtig blive klogere.
Medtag gerne dine fund, så skal vi gøre vores bedste for at bestemme dem.

Her er en beskrivelse af hvad en sten er:

Ser man rent geologisk på vores planet, består jorden af grundstoffer. Ses her i det periodiske system:

 Grundstofferne danner kemiske forbindelser i form af mineraler.

Et mineral er opbygget af atomer ( elektroner er vist som blå, protoner røde og neutroner grå).

Det danner et krystalgitter. Her vises diamant, som består af kulstoffet C.

Et mineral er sammensat af et eller flere grundstoffer fra det "periodiske system".
Sten er sammensat af et eller flere mineraler. Det kalder geologer en bjergart. En bjergart er altså en sten, men også et helt bjerg som er sammensat på samme måde.

Billede af en Rhombeporfyr fra Oslofeltet. Foto: Ole Allan Jensen

Der er mange forskellige stentyper som er dannet på forskellig geologisk vis.

De kaldes overordnet plutonitter, vulkaniter, sedimenter og metamorfe sten.
Inden for hver stentype er der mange forskellige undertyper.

 

Ledeblokke.
Alle sten der ligger på mark og strand er transporteret til Danmark med isen fra det skandinaviske område. Da isen smeltede, lå sten, grus, sand og ler tilbage. Sten der bliver kaldt en ledeblok, kan ledes tilbage til det bjergmassiv hvor det er dannet.
Sten der ikke kan ledes tilbage til et bestemt sted kaldes vandreblokke.
De mest sikre ledeblokke kaldes absolutte ledeblokke idet de kun forekommer i et bestemt bjergmassiv. Det vi kalder statistiske ledeblokke kan forekomme mere end et sted.
Ved en tur på stranden kan man ved at kende stenene og deres hjemsted bestemme hvilke isfremstød der har bragt dem til netop denne strand.

På stenmuseet er der et istidskort over den sidste istid weichel-istiden.
Det viser isens fremstød og tilbagetrækning, samt fra hvilken retning isen kom.
Fremstød fra nord (Norske is) medtager mange sten fra Norge. Nordøstisen medtager Svenske sten. Den Ungbaltiske is medtager sten fra øst Sverige, Bornholm, Ålandsøerne, sydlige Finland og Østersøen.

Stenmuseets samling er bygget op over bogen: Sten i det Danske landskab, skrevet af Per Smed. Den kan lånes på de fleste biblioteker, samt købes ved geografforlaget.
Samt den Hollandske bog: Platenatlas van noordelijke kristalline gidsgesteenten, skrevet af J.G.Zandstra.

 

Ole Allan Jensen