Kontakt

Du kan kontakte formand eller næstformand for 
Den fynske Stenklub

Ole Allan Jensen

tlf.: 2073 1885 eller e-mail: ole.allan@hotmail.com 
eller 

Gunver Friis

tlf.: 2047 8384 eller e-mail: g.friis48@gmail.com

GUIDET RUNDVISNING
Grupper kan bestille rundvisning i Stenmuseet udenfor åbningstiden på tlf: 2047 8384 eller 2467 9629

Guidegebyr: 150 kr.
Ved grupper over 10 personer: 20 kr. pr. person.

Stenmuseets venner
Medlemskab giver gratis adgang til stenmuseet og deltagelse i strandstensmøderne 2. torsdag i måneden.
Kontingent: 150 kr. årligt.
Henvendelse om medlemskab til formand Ole Allan Jensen.